Auteursrecht

Op alle artikelen, columns en foto's op deze website rust auteursrecht. Voor het overnemen van artikelen, columns of fotomateriaal dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van HorizonTaal.

Linken en verwijzen naar de pagina's van deze website mag altijd. We stellen het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

'Framen' valt onder hergebruik en is daarom zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Voor hergebruik kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Vermeld bij uw verzoek de titel van het artikel. Vermeld ook waarin u het artikel wilt opnemen, en de oplage of - als de publicatie een website is - het aantal bezoekers. Vermeld tenslotte de reden van opname.