Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het niet uit te sluiten dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat.

HorizonTaal is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.